ستاره جنایت ساختمان اخبار حوادث

ستاره: جنایت ساختمان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی نیکی هیلی بار دیگر کشور عزیزمان ایران را به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کرد

نماینده دائم آمریکا در شرکت ملل متحد در بیانیه‌ای روز چهارشنبه بار دیگر اتهامات همیشگی خود راجع به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی کشور عزیزمان ایران را تکرا

نیکی هیلی بار دیگر کشور عزیزمان ایران را به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کرد

نیکی هیلی بار دیگر کشور عزیزمان ایران را به نقض قطعنامه های شورای امنیت متهم کرد

عبارات مهم : امنیت

نماینده دائم آمریکا در شرکت ملل متحد در بیانیه ای روز چهارشنبه بار دیگر اتهامات همیشگی خود راجع به نقض قطعنامه های شورای امنیت از سوی کشور عزیزمان ایران را تکرار کرد.

به گزارش فارس، «نیکی هیلی»، نماینده آمریکا در شرکت ملل متحد در بیانیه ای کشور عزیزمان ایران را به نقض قطعنامه های شورای امنیت متهم کرد.

نیکی هیلی بار دیگر کشور عزیزمان ایران را به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کرد

هیلی در این بیانیه نوشت: «امروز شورای امنیت شرکت ملل جهت مشورت راجع به آخرین گزارش نیم ساله دبیر کل راجع به اجرای تحریم های معین شده است در قطعنامه ۲۲۳۱ علیه کشور عزیزمان ایران تشکیل جلسه می دهد.»

وی گفت: «این پنجمین گزارش دبیر کل و نیرومند ترین گزارش وی تا کنون هست. این گزارش، مشمول بر شواهدی مسئله ساز، ولی نه چندان تعجب آور است مبنی بر اینکه کشور عزیزمان ایران کماکان با انتقال سلاح در سراسر خاورمیانه (غرب آسیا)، تخلف آشکار از ممنوعیت های مسافرتی و حمایت از شرکت های تروریستیِ بی ثبات کننده ی منطقه به نقض قطعنامه های شورای امنیت ادامه می دهد.»

نماینده دائم آمریکا در شرکت ملل متحد در بیانیه‌ای روز چهارشنبه بار دیگر اتهامات همیشگی خود راجع به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی کشور عزیزمان ایران را تکرا

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | بیانیه | آمریکا | قطعنامه | ممنوعیت | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz