ستاره جنایت ساختمان اخبار حوادث

ستاره: جنایت ساختمان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث روابط مشکوک یک زن با مرد غریبه، دست شوهرش را به 3خون آلوده کرد

ظهر بیست وهفتم تیر سال 90 به‌دنبال تماس تلفنی با کلانتری 24 کمالشهر،پرونده یک قاتل دردستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

روابط مشکوک یک زن با مرد غریبه، دست شوهرش را به 3خون آلوده کرد

عبارات مهم : جنایت

ظهر بیست وهفتم تیر سال 90 به دنبال تماس تلفنی با کلانتری 24 کمالشهر،پرونده یک قاتل دردستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

ایران نوشت: مأموران با حضور در محل جنایت با اجساد دو زن و یک مرد رو به رو شدند که با اصابت ضربه های چاقو کشته شده است بودند. بلافاصله یوسف رضایی بازپرس کشیک قتل وسرگرد صفایی مدیر دایره جنایی پلیس آگاهی به محل جنایت آمدند. این در حالی بود که ردپای خون روی پله ها نشان از جنایتی هولناک داشت.

بازپرس جنایی در پاگرد طبقه دوم ساختمان با جسد خون آلود زن ومردی به هویت نسترن 45 ساله وحمید 37ساله رو به رو شد و در پاگرد طبقه سوم نیز جسد زن جوانی به نام شبنم 25ساله را دید.

روابط مشکوک یک زن با مرد غریبه، دست شوهرش را به 3خون آلوده کرد

با دستور بازپرس اجساد به پزشکی قانونی انتقال یافته شد. نخستین بررسی ها نشان می داد تنها مظنون پرونده محمود 34ساله شوهر شبنم هست. وی نیز هنگامی که در برابر کارآگاهان جنایی قرار داده شد خیلی سریع به این جنایت ها اعتراف کرد.با توجه به اعتراف های متهم صبح دیروز این جنایتکار از زندان به شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی هدایت رنجبر وقاضی یزدانپور انتقال یافته شد تا محاکمه شود. در شروع جلسه قاضی دهقانی متن کیفر خواست را بیان کرد وخواستار مجازات جهت متهم شد.آنگاه اولیای دم نیز خواستار قصاص متهم شدند.

سپس متهم در جایگاه قرار داده شد ودرشروع دفاعیاتش گفت: سال 80 بود که با همسرم نامزد و یک سال بعد هم ازدواج کردیم هفت سال از ازدواجمان گذشته بود که فرزند دار شدیم وزندگی خوبی داشتیم ولی ناگهان سرو کله حمید پیدا شد. او خواستگار خواهر زنم بود ولی آنها جواب منفی دادند. مدتی گذشت هنگامی که جهت کمک به اسباب کشی به منزل برادرزنم رفتم در کمال ناباوری حمید – خواستگار – را آنجا دیدم. بشدت شوکه شدم. از او خوشم نمی آمد به همسرم گفتم بلند شو برویم خانه. در بین راه از همسرم پرسیدم آیا این پسر به منزل شما رفت و آمد دارد؟ آیا دیشب که تو منزل مادرت بودی حمید هم آنجا بوده؟ همسرم قیافه حق به جانبی گرفت و گفت: تو به من شک داری؟ سر همین عنوان باهم مشاجره کردیم و بعد او قهر کرد و رفت منزل مادرش. بعد از سه هفته با واسطه بزرگتر ها او را به منزل بازگرداندنم.

ظهر بیست وهفتم تیر سال 90 به‌دنبال تماس تلفنی با کلانتری 24 کمالشهر،پرونده یک قاتل دردستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

همان روز درحالی که او داشت منزل را جارو می کشید متوجه شدم فرد ناشناسی به تلفن او زنگ زده وبعد هم پیامک داد….. هنگامی که از او سؤال کردم او جواب درستی نداد. خیلی عصبانی شدم وبعد از درگیری لفظی عنوان تمام شد تا اینکه فردای همان روز حدود ساعت یازده صبح هنگامی که از محل کارم به او زنگ زدم پاسخ نداد. ساعت یک بود درحالی که دلواپس بودم به منزل برگشتم دیدم همسرم منزل نیست.

دلم شور می زد. رفتم منزل مادر زنم که جلوی در دیدم خواهر زنم سوار خودروی حمید شده است از او پرسیدم شبنم اینجاست. گفت بله. گفتم آیا پاسخ تلفن هایش را نمی دهد که او گفت گوشی اش داخل خودروی حمید جا مانده بود….

خیلی عصبانی شدم آیا باید همسرم سوار خودروی حمید می شد.رفتم داخل ساختمان که مادر زنم را دیدم او به من ناسزا گفت. نفهمیدم چه کار می کنم با چاقویی که همراهم بود سه ضربه به او زدم بعد همسرم رادیدم.او را هم با چاقو زدم وبعد حمید از داخل منزل بیرون آمد که او را هم زدم.

روابط مشکوک یک زن با مرد غریبه، دست شوهرش را به 3خون آلوده کرد

متهم بعد از شرح ماجرا گفت: من پشیمانم. خون جلوی چشمانم را گرفته بود والان سخت پشیمانم. الان چند سال است که در زندان با کابوس سه جنایت روزها وشبهایم سیاه شده است است.همیشه به همسرم خدمت می کردم .حتی هنگامی که دو سال قبل از این ماجرا دست به خودکشی زد تلاش کردم رعایت حالش را بکنم وهمه جوره مراقبش بودم ولی هنگامی که پیامک هایش را با این مرد غریبه دیدم نتوانستم کنار بیاییم ودستم به خون آلوده شد.پس از آخر جلسه هیأت قضایی وارد شور شدند.

ظهر بیست وهفتم تیر سال 90 به‌دنبال تماس تلفنی با کلانتری 24 کمالشهر،پرونده یک قاتل دردستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

واژه های کلیدی: جنایت | ساختمان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz